Openbare basisschool Samen Een

Gemeente Aalsmeer

Openbare basisschool Samen Een is een dorpsschool waar saamhorigheid een belangrijk vertrekpunt is. De aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is sterk ontwikkeld. De school in de gemeente Aalsmeer kent al jaren goede opbrengsten.

Er is al jaren een plusklas waarin de meer- en hoogbegaafde kinderen uitgedaagd worden met moeilijke,  complexe thema’s.

De ouderbetrokkenheid is groot, waardoor de school in staat is veel sportieve en culturele activiteiten te ontplooien.

Adres

Schoolstraat 15
1431 BG Aalsmeer
0297-325246
http://www.obssameneen.nl

Directeur: Ivica Timman