Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van alle Stichting AURO scholen en wordt gevormd door zowel ouders als personeelsleden. De GMR behandelt onderwerpen en spreekt met het bestuur over schooloverstijgende zaken en die dus van belang zijn voor alle aangesloten scholen. Bijvoorbeeld het jaarlijkse bestuursformatieplan, de stichtingsbegroting, de strategische koers en de vakantieregeling. De GMR fungeert als klankbord voor het bestuur, verleent advies c.q. instemming en draagt eigen initiatieven aan. Wij zetten ons gezamenlijk in om het beste uit ieder kind te halen met als uitgangspunt vertrouwen en verbinding.

Voor leden van de medezeggenschapsraden is meer informatie over medezeggenschap, MR en GMR te vinden in de desbetreffende Team Drive van Stichting AURO.

Voor meer informatie:

Notulen GMR 2023

Verslag 16 februari 2023

Verslag 15 mei 2023

Verslag 30 mei 2023

Verslag 30 juni 2023

Verslag 19 september 2023