Nieuwe bestuurder Christian van den Brink

16-02-2023

De Raad van Toezicht deelt met veel genoegen mee dat zij in een harmonieuze samenwerking met de Benoemingsadviescommissie (bestaande uit afgevaardigden van de RvT, de directeuren, het bestuurskantoor en de GMR) erin geslaagd is om een nieuwe bestuurder te enthousiasmeren om bij de stichting AURO te komen werken.

Op 1 april zal Christian van den Brink in dienst treden bij AURO. Zijn eerste werkdag zal 3 april zijn. Christian heeft een uitgebreide ervaring in het basisonderwijs. Begonnen als leerkracht zo’n 32 jaar geleden. Hij heeft zich ontwikkeld via de functies van leerkracht, locatieleider, schoolleider, adjunct, algemeen directeur tot lid College van Bestuur. In deze functie had hij de (gedeelde) leiding over 22 scholen tezamen met 1 collega.

Christian is een zeer met het onderwijs begaan mens die graag verbindt. Het draait voor hem om het kunnen bieden van het beste onderwijs voor elk kind. Samenwerken is het key-woord in deze en dat past hem bijzonder goed.

Wij heten Christian van harte welkom!

Namens de Raad van Toezicht

Patricia Huisman,

Voorzitter