Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting AURO ziet erop toe dat de doelstellingen worden behaald die wettelijk en maatschappelijk van AURO mogen worden verwacht en verleent goedkeuring op besluiten die in de statuten staan vermeld, bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid/koersplan. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door verantwoording af te leggen in het jaarverslag, welke elders gepubliceerd staat op deze website.

Daarnaast treedt de RvT op als de werkgever van het bestuur, voorziet de bestuurder van adviezen en fungeert als een kritisch klankbord. Zij legt jaarlijks schoolbezoeken af, heeft een geregeld contact met de GMR (2x per jaar) en indien gewenst ook met de wethouders.

De Raad van Toezicht van Stichting AURO komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en bestaat uit vijf leden en 1 stagiair: 

  • Mevrouw P. Huisman (voorzitter)
  • De heer K. van Dam (lid)
  • Mevrouw J. Godschalx (vice-voorzitter)
  • De heer E. Booms (lid)
  • De heer T. Van den Bosch (lid)
  • De heer R. Borst (stagiair lid)

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

  • Portefeuille Audit en Huisvesting: P. Huisman en K. van Dam
  • Portefeuille Kwaliteit: E. Booms en T. van den Bosch
  • Portefeuille Remuneratie: J. Godschalx en E. Booms

Toezichtsvisie

De toezichtvisie bevat wezenlijke uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht. De toezichtvisie wordt regelmatig herijkt en zo nodig aangevuld, op basis van een groeiend bewustzijn van de verantwoordelijkheid en rol van de Raad van Toezicht, dat wordt gevoed door praktijkervaringen, maatschappelijke discussies over good governance en de periodieke zelfreflectie van de Raad van Toezicht. Klik hier om de toezichtsvisie te bekijken.

Raad van Toezicht leden stellen zich voor

Patricia Huisman

Sedert 1 januari 2022 ben ik de gekozen voorzitter van de Raad van Toezicht van AURO na eerst 1 jaar als vice-voorzitter te hebben meegedraaid. De Stichting AURO is een veelzijdige, brede scholenstichting. Op alle scholen zitten goed gekwalificeerde directeuren, leerkrachten, IB-ers en onderwijs ondersteunend personeel. De inzet van AURO in het onderwijs werkveld is gericht op samenwerken met anderen. Niet alleen intern naar elkaar, maar ook extern. Dat vind ik mooi en ben ik vanuit mijn werkveld in het bedrijfsleven niet anders gewend. Alleen door samenwerken word je sterker. Ook al heb ik in mijn werkverleden niet veel praktische ervaring met onderwijs geven, ik ben altijd zeer actief geweest op de scholen (PO en VO) van mijn kinderen. Maar ook in het bedrijfsleven was ik enige jaren intern opleider en gastdocent op de Hogeschool, dus helemaal blanco ben ik niet….. Een Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder, maar nog meer dan dat ook degenen die graag de bestuurder ondersteunen en met hem/haar sparren over de kwesties die bestuurders tegenkomen. In de driehoek RvT, bestuur en GMR denk ik dat ook daarin “samenwerken” tot uiting kan en moet komen. Samen staan we stevig en dat kan ook het onderwijs en alle betrokkenen ten goede komen. Wat een veelzijdige scholenstichting is AURO, die bijdraagt aan het openbaar onderwijs in de driehoek: Aalsmeer(Kudelstaart), Uithoorn, de Ronde Venen. Leuk om erbij betrokken te zijn!
Kees van Dam

Mijn naam is Kees van Dam, vanaf 1 januari 2023 lid van de Raad van Toezicht van Stichting AURO. Er lopen twee rode draden door mijn leven en dat zijn financiën en maatschappelijke inzet. Ik heb verschillende functies binnen de bankwereld bekleed. Van systeembeheer, Administratieve organisatie tot Business Controller. Momenteel ben ik Hoofd bedrijfsvoering, Controller en Privacy Officer binnen het Primair onderwijs. Niet zo vreemd dus dat ik ook zitting neem in het Audit Comité. Maatschappelijk gezien heb ik me ingezet binnen het schoolbestuur (toen de verenigingsstructuur nog gebruikelijk was). Daarnaast heb ik me meer dan 10 jaar ingezet voor een goede doelen stichting die activiteiten had in Roemenië. Ik wil mijn kennis, met name van onderwijsfinanciering en processen, inzetten voor Stichting AURO. Ik doe het vanuit de rol van toezichthouder, maar uiteindelijk doen we het samen. Zowel de raad van toezicht, bestuurder, directie, leerkracht als (G)MR hebben allemaal hun eigen taakgebied en samen maken we er iets moois van. Ik kijk uit naar deze samenwerking.
Thijs van den Bosch

Ik ben Thijs van den Bosch en loop sinds dit schooljaar stage bij de RvT van Stichting AURO. Mijn hele werkzame carrière ben ik werkzaam binnen het onderwijs. Dit heb ik gedaan in verschillende functies en inmiddels ben ik directeur van een prachtige school. In mijn rol binnen de RvT probeer ik veel te leren en tevens bij te dragen aan de stabiliteit en kwaliteit van de stichting.
Judith Godschalx

Mijn naam is Judith Godschalx (1985), psychiater/jurist en teamleider in een streekziekenhuis. Ik heb daarnaast een onderneming als MfN-mediator. Ik ben opgegroeid in een onderwijsfamilie en geef zelf onderwijs aan artsen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen over psychotherapie en management en organisatie. Eerder was ik woordvoerder economie en ruimtelijke ordening als lid van Provinciale Staten.
Ed Booms

Toen ik de vacature las waarin een nieuw lid voor de RvT van Stichting AURO werd gezocht, heb ik alle beschikbare informatie gelezen. Ik werd daar enthousiast van: openbaar onderwijs, een mooie diversiteit aan scholen, voldoende uitdagingen en een bestuur dat qua grootte vergelijkbaar is met mijn laatste bestuur. Ik ben zelf 35 jaar (bovenschools) directeur van meerdere basisscholen geweest en daarbij heb ik ervaren hoe belangrijk het is als je gestuurd en gesteund wordt in je werk. Niet alleen door een bestuurder, maar ook door een RvT die weet wat haar taak en verantwoordelijkheid is. Ik wil als lid van de raad van toezicht professioneel en open toezicht houden op de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder. Wij bewaken de missie, de lange termijn doelstellingen en de continuïteit van de Stichting AURO. Ik heb zitting in de commissie onderwijs en de remuneratiecommissie.
Ruud Borst

Mijn naam is Ruud Borst (28), in mijn dagelijks leven ben ik ondernemer met een passie voor innovatie en ontwikkeling. Als ondernemer bied ik online examentrainingen aan voor middelbare scholieren en ben ik manager van (jonge) acteurs, artiesten en content creators. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in het ondernemingsrecht, in het bijzonder op het vraagstuk van bestuur en toezicht.

Als stagiair lid van de Raad van Toezicht wil ik nu graag de theorie in de praktijk ondervinden en tegelijkertijd een fris perspectief inbrengen. Ik hoop mijn bijdrage te leveren aan het versterken van de missie en de langetermijndoelen van Stichting AURO. Door te luisteren, te leren en samen te werken met mijn collega’s in de Raad van Toezicht en stakeholders, wil ik een waardevolle rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs binnen de stichting.

Aftreedschema RvT leden

Judith Godschalx : 31 juli 2024 -einde 1e termijn
Patricia Huisman: 31 december 2024 – einde 1e termijn
Ed Booms: 31 juli 2027- einde 1e termijn
Kees van Dam: 31 december 2027 – einde 1e termijn
Thijs van den Bosch: 30 juni 2028 – einde 1e termijn

Alle RvT leden zijn voor een maximale  2e termijn herkiesbaar.