Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting AURO ziet erop toe dat de doelstellingen worden behaald die wettelijk en maatschappelijk van AURO mogen worden verwacht en verleent goedkeuring op besluiten die in de statuten staan vermeld, bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid/koersplan. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door verantwoording af te leggen in het jaarverslag, welke elders gepubliceerd staat op deze website.

Daarnaast treedt de RvT op als de werkgever van het bestuur, voorziet de bestuurder van adviezen en fungeert als een kritisch klankbord.

De Raad van Toezicht van Stichting AURO komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen en bestaat uit vier leden:

  • Mevrouw P. Huisman (voorzitter)
  • De heer M. Bol (lid)
  • De heer H. Tulner (lid)
  • Mevrouw J. Godschalx (vice-voorzitter)

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

  • Portefeuille FinanciĆ«n: M. Bol en J. Godschalx
  • Portefeuille Governance: J. Godschalx en P. Huisman
  • Portefeuille Huisvesting: J. Godschalx en H. Tulner
  • Portefeuille Kwaliteit: H. Tulner
  • Portefeuille Werkgeverschap en HR: J. Godschalx