Onderwijsinspectie spreekt vertrouwen uit over scholen Stichting AURO

05-10-2020

Vanwege COVID-19 beperkt de onderwijsinspectie in schooljaar 2020/2021 het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie. In de tussentijd heeft Stichting AURO een compact digitaal vierjaarlijks onderzoek met de inspectie gehad op donderdag 1 oktober. 

De afgelopen jaren heeft de stichting gewerkt om binnen de organisatie concrete uiting te geven aan de bedoeling van de stichting: “als Stichting AURO willen wij ons ontwikkelen naar een lerende organisatie, waarbinnen elke werknemer van en met elkaar wil en kan leren en waar iedereen gelooft in “een leven lang leren”. Dit heeft geresulteerd in een verbeterslag wat nu positief is onderschreven door de onderwijsinspectie.

De inspectie heeft vertrouwen in de stichting dat zij op een adequate wijze aanstuurt op het geven van goed onderwijs aan alle leerlingen. Ze ziet zodoende geen reden om dit schooljaar de stichting te bezoeken. De volgende conclusies zijn door de inspectie getrokken: 

  • De inspectie komt pas volgend schooljaar de stichting bezoeken. 
  • Systeem van kwaliteitszorg binnen Stichting AURO is goed.
  • De stichting heeft een mooie transitie doorgemaakt richting een professionele cultuur waarin op basis van wederzijds vertrouwen met elkaar wordt samengewerkt. 
  • De verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen verbetertrajecten en ontwikkeltrajecten. 
  • De stichting reageert proactief op alle uitdagingen die de COVID-19 periode met zich meebrengt.

Het is mooi om te horen dat de inspectie alle vertrouwen in de stichting heeft. Wij zijn trots dat we dit met alle medewerkers de afgelopen jaren hebben bereikt!