Openbare basisschool Twister

Gemeente De Ronde Venen

OBS Twister is een openbare basisschool waar iedereen welkom is ongeacht zijn/haar achtergrond.

Wij vinden het waardevol dat de kinderen op school in aanraking komen met verschillende culturen. Daardoor leren ze van elkaar en wat er leeft in de maatschappij. Wij leren hen te respecteren wat de ander anders maakt en dat iedereen zichzelf mag zijn.

Samen(werking) tussen leerlingen, leerkrachten en ouders maakt deel uit van ons motto: “samen betrokken leren”. De school hecht grote waarde aan de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind en wat er op school gebeurt. Op deze manier zorgen wij met elkaar voor optimaal onderwijs tijdens de basisschoolperiode.

Adres

Molenwiek 48
3642 BS Mijdrecht
0297-281275
http://www.obs-twister.nl

Directeur: Annet Nap