TROTS!

07-07-2022

Trots, dat zijn wij op onze unieke NPO-tool.

De manier waarop wij als Stichting AURO de NPO*-middelen hebben ingezet is uniek te noemen. Wij hebben als stichting al vroeg ingezien dat er niet alleen cognitief herstel nodig was, maar dat er voornamelijk herstelwerk lag bij persoonsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Binnen Stichting AURO hebben wij het afgelopen jaar met nieuwe onderzoekstalenten in de stichting mogen samenwerken. Een speciale vermelding gaat uit naar Inge Huisman (OBS De Kajuit – rekenen en bewegend leren) en Leonie van der Heyden (begaafdheid). Onder andere door hun onderzoeken ziet AURO nieuwe mogelijkheden tot onderwijsinnovatie en intensievere samenwerking tussen de verschillende AURO-scholen. 

Onderzoek en een onderzoekende houding is essentieel voor goed en kwalitatief onderwijs en die omarmen wij dan ook maar wat graag bij AURO.

* NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.